Regler 2011

Det enda som är viktigt numera, är att bilen är helbilsgodkänd ( helfordonsgodkänd), är den det så har den ett nummer som är som detta: e11*92/61*00027*.
Kallas för CoC (Certificate of Conformity . På tyska är godkänd = genehmigt.

Kan se ut så här


Vad betyder det som står på pappret

Numera görs ingen speciell gasolbesiktning, utan du gör endast en registreringsbesiktning och då kan man även be att få en gasolkontroll (kostar några hundra).
Man behöver denna blankett innan man kan göra en registreringsbesktning.
Blankett för ursprungskontroll Transportstyrelsen

 

Viktigt är fortfarande att bilen ej är ny, den måste ha gått minst 600 mil och vara minst 6 månader. Annars klassas den som ny och man får betala svensk moms.

Utdrag från Transportstyrelsen hemsida:

Exempel 1:
Fordonet har varit i trafik i 4 månader men har under tiden färdats 1 200 mil.
= Fordonet räknas fortfarande som nytt och du ska betala mervärdesskatt.

Exempel 2:
Fordonet har varit i trafik i 14 månader men har under tiden färdats 300 mil.
= Fordonet räknas fortfarande som nytt och du ska betala mervärdesskatt.

Exempel 3:
Fordonet har varit i trafik i 14 månader och har under tiden färdats 1 200 mil.
= Fordonet räknas som begagnat och du behöver inte betala mervärdesskatt

 

 

 

Utdrag från Konsument Europa:

Dieseldrivna husbilar
Från 1 maj 2006 gäller den nya vägtrafikskattelagen. Det innebär att den svenska fordonsskatten för dieseldrivna husbilar inte längre skiljer sig åt beroende om husbilen registreras som personbil eller lastbil.

Personbilsregistrerade husbilar kommer att få fordonsskatten sänkt till samma nivå som gäller för lastbilsregistrerade husbilar. Förändringen sker genom införandet av en ny personbilsklass: personbilar klass 2. Alla andra personbilar tillhör personbilar klass 1.

Eftersom fordonsskatten tidigare var betydligt högre för personbilar var det vid privatimport viktigt att kontrollera att husbilen inte var registrerad som personbil (vilket är vanligt i andra EU-länder) då husbilen fortsatte att klassas som personbil i Sverige.De nya reglerna innebär en betydande förenkling för konsumenter som vill privatimportera husbilar från ett annat EU-land eftersom registreringen i ursprungslandet numera inte påverkar den svenska fordonsskatten.

Fahrzeugbrief
Ett Fahrzeugbrief är ett ägarbevis som i regel utfärdas av biltillverkaren. Förutom bilens tekniska data innehåller det uppgifter om ägaren.
Ett Fahrzeugbrief utfärdas i princip bara en gång och följer sedan fordonet under hela dess livslängd. Eventuella ändringar av uppgifter samt ägarbyten förs in i handlingen.
Denna handling ska lämnas till köparen. Har exempelvis bilen köpts på kredit finns Fahrzeugbrief i kreditgivarens ägo tills köpeskillingen är betald.
Köper du en bil utan att få med Fahrzeugbrief riskerar du att få problem. Bland annat behövs handlingen för att kunna registrera bilen i Sverige (om du inte har ett CoC-intyg).

Fahrzeugschein
Ett Fahrzeugschein är en handling som utfärdas av den myndighet som har hand om bilregistreringen. Även denna handling innehåller bilens tekniska data.
Därutöver innehåller handlingen bilens registreringsnummer samt uppgifter om dess regelbundna kontrollbesiktning. Om bilen byter ägare eller om dess tekniska data ändras utfärdas ett nytt Fahrzeugschein.

Zulassungsbescheinigung Teil I och Zulassungsbescheinigung Teil II
Vid ny- och omregistreringar från och med 1 oktober 2005 utfärdas Zulassungsbescheinigung Teil I som ersätter Fahrzeugschein och Zulassungsbescheinigung Teil II istället för Fahrzeugbrief.

Euro-norm
I Tyskland används ofta EURO för att beteckna kravnivån på avgaser.
EURO 3 motsvarar miljöklass 2000 som gäller från och med 1 januari 2000
EURO 4 motsvarar miljöklass 2005 som gäller från och med 1 januari 2005
EURO 5 motsvarar miljöklass 2008 och ska gälla från och med 1 september 2009

Hauptuntersuchung, HU, TÜV
Hauptuntersuchung (HU) är den obligatoriska kontrollbesiktningen av bilen som i folkmun kallas för TÜV (TÜV står för Technischer Überwachungsverein) efter en av de första inrättningar som utfört besiktningar.
Den första kontrollbesiktningen sker efter tre år, sedan måste bilar besiktigas vartannat år.

Jahreswagen
De anställda hos en biltillverkare får köpa bilar till reducerat pris som anställningsförmån. Efter sex till 18 månader får dessa bilar säljas vidare.
Detta begrepp kan dock missbrukas och användas för andra bilar som är omkring ett år gamla.


Följande dokument ska du få av säljaren när du köper en bil. Se till att du får med dig alla dokument.

Fahrzeugschein respektive Zulassungsbescheinigung Teil I (registreringsbevis del 1)
Fahrzeugbrief respektive Zulassungsbescheinigung Teil II (registreringsbevis del 2)
Inspektions-Scheckheft (servicebok)
Bedienungsanleitung (instruktionsbok)
Bericht der letzten Hauptuntersuchung (TÜV-Bericht) (besiktningsprotokoll)
ASU-Bescheinigung (avgasundersökningsprotokoll)
Du bör kontrollera uppgifterna i serviceboken och TÜV-Bericht om bilens mätarställning med den aktuella mätarställningen.

För att kunna registrera en begagnad bil i Sverige behöver du registreringsbeviset i original eller ett CoC-intyg.

Fahrzeugbrief, vad betyder det som står på pappret?

Innan du kan köra hem med bilen måste den exportregistreras. Dessutom krävs en exportförsäkring (trafikförsäkring).
Ofta kan större bilhandlare hjälpa till med detta. Informera dig om bilhandlaren tar betalt för denna tjänst.

Ska du köpa exportskyltar själv ska du gå till Kfz-Zulassungsstelle / Straßenverkehrsamt i distriktet (Landkreis, Stadt) där du köpt bilen.
Exportskyltar (på tyska Ausfuhrkennzeichen, Zollkennzeichen, Exportkennzeichen) är vita med svart skrift och ett rött fält på höger sida där sista giltighetsdag (månad och år) är präglad.

Transportstyrelsen bekräftade per mail, 2006-06-21 att skylten med ett rött fält till höger med svarta siffror, är godkänd för att köra hem husbilen med.

Du behöver följande dokument för att exportregistrera bilen:

Pass (pass)
Versicherungsbestätigung (försäkringsintyg)
Fahrzeugschein respektive Zulassungsbescheinigung Teil I (registreringsbevis del 1)
Fahrzeugbrief respektive Zulassungsbescheinigung Teil II (registreringsbevis del 2)
TÜV-, AU-Protokoll (besiktningsprotokoll och avgasundersökningsprotokoll)
Abmeldebescheinigung (avregistreringsbevis)
eventuellt kan du behöva de gamla skyltarna
Enligt förordning måste begagnade bilar visas upp för myndigheten för identifiering.
Du får bara exportskyltar om bilen har giltigt kontrollbesiktningsbevis och avgasundersökningsbevis.

Från den 1 juli 2010 måste bilar som exportregistreras betala vägskatt i Tyskland.
Det innebär att du vid registreringen måste uppge ett tyskt bankkonto eller ett kvitto från skattekontoret på att skatten är betald.

Läs igenom avtalet noga så att du förstår vad du skriver på. Om det uppstår en tvist kan du inte åberopa att du inte kan språket.
Enligt tyska regler ansvarar säljaren under två års tid för ursprungliga fel i varan, det vill säga sådana fel som funnits vid leveransen.
Vid försäljning av begagnade varor kan denna tidsfrist begränsas till ett år.

Det finns dock undantag. Säljaren ansvarar givetvis inte för vanligt slitage. Säljaren ansvarar inte heller för fel som köparen kände till vid köpet.
Exempelvis slipper säljaren ansvaret för ett fel som han har informerat köparen om.

Oseriösa bilhandlare kan förstås försöka kringgå dessa regler. Av detta skäl ska man särskilt se upp med följande ord i köpeavtalet:

Händlergeschäft: Betyder att du inte är konsument utan bilhandlare. Säljaren kan frånskriva sig allt ansvar för fel i varan. Du måste bevisa att du inte har agerat som bilhandlare.

Unfallwagen, Unfallschaden, Unfallauto: Betyder att säljaren har upplyst dig om att bilen är (krock)skadad.
För fel som du känner till eller som säljaren har informerat dig om ansvarar säljaren inte.

Bastlerfahrzeug, Schrottwagen, zum Ausschlachten: Ser man ibland i annonser men även i avtal.
Det betyder att bilen egentligen bara är lämplig som reservdelsbil eller att bilen egentligen inte är i körklart skick.
Oseriösa bilhandlare kan försöka kringgå sitt ansvar för fel med denna formulering.

Ohne Garantie: Betyder att säljaren friskriver sig från ansvar för fel i varan, vilket han enligt lag inte får göra. Detta ger därför en uppfattning om säljarens seriositet.

Im Kundenauftrag: Betyder att bilhandlaren säljer bilen för ägarens räkning på provisionsbasis. Det är alltså bilens ägare som är säljaren, inte bilhandlaren.
Om säljaren då är en privatperson kan denne frånskriva sig ansvar för fel i varan. Du kan inte ställa krav mot bilhandlaren eftersom han inte är avtalspart.Utdrag från Bilprovningens hemsida:

Sedan 29 april 2009 ingår inte kontrollen av gasol i den obligatoriska kontrollbesiktningen för husvagn och husbil.
För din egen säkerhet bör du dock göra en gasolkontroll minst vartannat år

Bilprovningens Gasolkontroll är en oberoende kontroll av gasolinstallationen. Kontrollen kan vi göra i samband med kontrollbesiktningen eller vid annat tillfälle.Bilprovningens Gasolkontroll bygger på tidigare lagstadgade regelverk*.

Vad ingår i gasolkontrollen?
Vi kontrollerar slangar, rörledningar och övriga komponenter samt identifierar skador, förslitning och sprickor i och under fordonet.
Fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och därefter sker en täthetskontroll.

Protokoll och märke
Efter genomförd gasolkontroll får du ett protokoll med resultatet och eventuella brister noterade.
Är kontrollen godkänd får du även märket ”Genomförd Gasolkontroll” som appliceras utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.

Bedömning
Resultatet från kontrollen är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet.
För din och andras säkerhet rekommenderar Bilprovningen att alla brister åtgärdas innan fordonet används.

Bokning och tillgänglighet
Gasolkontroll erbjuds på samtliga Bilprovningens stationer som besiktigar husbilar och husvagnar. Hitta din närmaste station.

Gör gasolkontrollen i samband med din ordinarie kontrollbesiktning, prata med din besiktningstekniker eller boka via telefonbokningen 0771-600 600.

Pris
Bilprovningens Gasolkontroll kostar 150 kronor och betalas direkt på stationen.
Med reservation för eventuella prisförändringar.

* Fram till 29 april 2009 var gasolkontroll en obligatorisk del vid kontrollbesiktning av husvagn eller husbil med gasolinstallation.
De svenska reglerna har nu anpassats till övriga EU-länder och det är numera upp till ägaren att låta utföra regelbunden kontroll av gasolinstallationer.
De tidigare nationella reglerna upplevdes konkurrenshämmande och som ett handelshinder inom EU.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ändra vikten på husbilen (saxat fråm Bürstners husbil klubbs sida)

Vad säger körkortsbestämmelserna?
Den som tagit B-körkort före 1996 har inte längre någon viktsbegränsning i sitt körkort för personbil.
Ett B-körkort är normalt begränsat till 3.500 kg.
Villkoret är att man haft körkortet hela tiden och inte fått det återkallat.
Det räknas nämligen som om man då tagit om det på nytt när man får det tillbaka!

Vilka är fördelarna?
Många bilat är byggda för 3.850 kg eller 4.000 kg,
men har i Sverige ”registrerats ned” till 3,500 kg för att kunna köras på B-kort.
Resultatet är mycket låga lastvikter. 200 kg förekommer! Resultat är att är man åker med ständig övervikt.
Är man fyra i bilen så funkar inte det heller för bilen är troligen bara godkänd för tre personer.
Föraren samt 2 passagerare. Det hjälper inte då att det finns fyra bältade platser!
Övervikt är dyra saker om man blir stoppad. Vid 50% övervikt får man lasta av på plats!
Med 200 kg lastvikt är 50 % 100 kg! Det betyder att om Du har 300 kg last så är Du illa ute om någon vill vara riktigt nitisk!
Fördelen är uppenbar - med 350 kg eller 500 kg extra lastvikt kör man laglig i Sverige och dessutom räddas de flesta ”Tysklands”-resor.

Vilka är riskerna/nackdelarna?
Detta är en svensk särbestämmelse. Eu har bestämt att de regler som gäller i det land som utfärdat körkortet ska gälla i hela Eu. Men alla känner inte till det. Gå därför in på klubbens medlemssidor - Körkortsregler EU och skriv ut översättningen av de svenska
bestämmelserna samt Eu-regeln som du kan ha med dig i bilen när du far. Åker du utanför Eu bör du kontrollera särskilt.

Vad sker med skatt och försäkring?
Med skatten sker inget just nu om man har en dieselbil. 3.500 kg är högsta skatteklass för personbil.
Vad som sker i framtiden vet ingen! De flesta försäkringsbolag gör inge premieändring,
men lyssna för säkerhetskull med Ditt eget bolag.

Kan alla väga upp?
Detta är en lite krångligare fråga.
Se det separata svar vi fått från Per Åkerblom hos Al-Ko. Mycket enkel kan sägas:
För bilar med 16 tums hjul finns vissa möjligheter. För bilar med 15 tums hjul så är det svårare.
Bilar som registrerats första gången enligt CoC –certifikat* kan inte ändras. *= Certificat of Conformity

Hur gör man praktiskt?
Om Din bil från början är byggd för högre lastvikt så beställ ett intyg från chassitillverkaren.
För många är det Al-Ko, 031- 57 08 50. Al-Ko tar 700:- för ett sådant.
Om Du i bilen motorrum inte har kvar originalskylten med den högre lastvikten så måste Du även beställa en sådan typskylt.
Beställ tid hos besiktningen för omtypning till personbil klass 2.
Detta kan vara ett äventyr i sig eftersom stationerna inte ännu hunnit bli vana med de nya bestämmelserna
och av gammal vana säger att det inte är tillåtet utan en teknisk förändring.
Be dem då att läsa de nya reglerna på sitt interna nät. Om problemet kvarstår ring till Allan Karlsson, 08- 759 21 00,
på Bilprovningen centralt så redar han ut problemet med den lokala stationen.
Du behöver inte ”plocka ur bilen” för någon omvägning sker inte. Detta är endast en administrativ om registrering.
Priset är 890:- kronor.

OBS! I samma ögonblick Du är omregistrerad så gäller bestämmelsen för tung personbil dvs.
att Du skall kontrollbesiktiga inom ett år från första registreringsdag.
Det betyder oftast att Du direkt har körförbud på bilen. Beställ därför samtidigt en kontrollbesiktning!
Den kostar, just nu, som för en personbil 300:- eftersom tung personbil inte ännu finns i prislistan. Lätt lastbil kostar 480:- kronor.

Sammanställt av:
333 Leif Jansson
390 Stig Forsberg
Per Åkerblom Al-Ko
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Om man tar in en husbil ex 4000kg som är helfordonsgodkänd (det skall stå
i Fahrzeugbrevet och det måste finnas en skylt där det står samma sak som
i Fahrzeugbrevte).
Då spelar vikten ingen roll, utan den blir klassad som Personbil klass 2
med samma vikt som i Tyskland.

För att köra denna husbil krävs B-kort som är äldre än 1996 och som ej
varit återkallat eller C-kort.
Dock så gäller detta bara i Sverige.

Om man "väger ner" den i Tyskland (helbilsgodkänd)så att den blir 3500kg
och tar in den i Sverige, så klassas den också som personbil klass 2 men
med vikten 3500kg.

Om man tar in den som 4000kg till Sverige och sedan i Sverige vill "väga
ner" den till 3500kg, krävs massor med intyg, så det kan man glömma.

Om man tar in den som 3500kg (efter att ha "vägt ner den i Tyskland) och
vill väga upp den till ex 3850kg krävs massor med intyg.

2003 intyg (ej helbilsgodkänd) krävs från Alko & Fiat (med ej Frankia).
2004- (ej helbilsgodkänd) krävs intyg från Frankia, Fiat, Alko (förutsatt
att det är Fiat och Aklo på bilen)

Om du tar in en ej helbilsgodkänd som väger 4000kg, men "väger ner" den i
Tyskland till 3500kg (då får det ej finnas en skylt som anger att det vägt
4000kg, och det får ej heller stå i Fahzeugsbrevet att den tidigare vägt
4000kg) då kan du ta in den som 3500kg i Sverige och som personbil klass
2.

Det man inte ska glömma är att gränsen för lätt lastbil kommer att höjas
under året i Tyskland och samma sak kommer i Sverige 2009.
Föreslagen gräns är 3.850, alt. 4.250 kilo.

Om husbilen väger under 3500 kg, krävs ej att den är helbilsgodkänd vid privartimport.
Om den väger mer än 3500kg, krävs intyg från importörem, Fiat och om chassiet är Alko, även intyg från Alko.Jag tar inget ansvar för det som jag skrivit, utan du måste själv kolla upp vilka regler som gäller.
Vad jag skrivit är endast tiil för att ge hjälp på vägen.