2011-08-09
Import av husbil som väger mer än 3500kg och ej är helbilsgodkänd.
Många fabrikat har doch ett EG nummer som betyder att de är helbilsgodkända.

Man beställer ursprungskontroll hos transportstyrelsen (700:-) som man behöver för att kunna registreringsbesiktiga bilen. Detta får man inom 1 vecka efter man betalt (betalning kan göras via internet) man får en faktura inom några dagar.
Ett intyg från DEKRA Sverige krävs. Detta intyg innehåller broms, buller, och stöld.
Kostar hos Dekra 5000:- Dock bör man kolla med Dekra att den är testad hos Dekra i Tyskland, om den inte är det kan man ej få ett intyg.
Väger bilen under 3500 kg, krävs inget intyg från Dekra.

Innan man åker till besiktningen skall man skaffa en trafikförsäkring. Du kontaktar ditt försäkringsbolag och ger dem chassienumret. När besiktning är klar, ring igen och be få helförsäkring
Man bör även får skriftligt från Bilprovningen att man skall köra till besiktning (ifall polisen stoppar en).
Intyget ger man till Bilprovningen, vid registreringsbesiktningen (de behåller intyget). Kostnad för registreringsbesiktning 1600:-
Sedan är det bara en formalitet, man har ett registreringsnummer inom en timma och skyltar på 4-6 dagar.


När man hämtar bilen i Tyskland, ber man att få exportskyltar (med en röd fyrkant på höger sida).

Kostar ca 2000:- och gäller 15 dagar inom EU. Då ingår även en trafikförsäkring
Man kan även kontakta sitt försäkringbolag och ta en helförsäkring på chassienumret, detta gäller 30 dagar men kostar ca 3800:-

 

Skillnader mellan importerade och svensksålda bilar
EU:s medlemsländer får ett allt mer likartat regelverk. Allt för att underlätta handeln över gränserna, den så kallade fria rörligheten för varor. Men det finns fortfarande olikheter. När det gäller bilar finns det också skillnader i utrustning och garantier.

Försäkring
Svenska försäkringsbolag ställer ibland särskilda krav för att försäkra privatimporterade bilar utöver den obligatoriska trafikförsäkringen. Det kan handla om att installera en så kallad startspärr (immobilizer), att rista in registeringsnumret i rutorna och att koda om nycklarna. Vissa har ytterligare krav, som att du ska ha varit kund i bolaget en viss tid eller ha andra försäkringar i bolaget. Det förekommer också att man undantar maskinskador från försäkringen. Kraven kan också skilja sig från bilmodell till bilmodell. Ofta är det med dyrare och exklusivare modeller som det kan bli problem med försäkring. Hör med olika försäkringsbolag om vilka villkor som gäller för att försäkra den bil du tänker köpa.

Garantier
Garantier skiljer sig på flera punkter mellan privatimporterade bilar och bilar som sålts i Sverige. Den så kallade nybilsgarantin, även kallad fabriksgarantin, som köparen kan få i inköpslandet brukar vanligtvis kunna åberopas i Sverige. Längden på denna garanti skiljer sig från märke till märke. Vanligtvis ligger den på 1-3 år (Tyskland 1 år på beg huisbil). Så kallad vagnskadegaranti förekommer bara i Sverige. Köper du en bil i ett annat EU-land gäller inte heller det avgasreningsåtagande som tillverkare/generalagenter har för svensksålda bilar (för närvarande fem år eller 8 000 mil för miljöklass 2000, fem år eller 10 000 mil för miljöklass 2005). Blir avgasreningen underkänd i besiktningen kan du själv komma att få betala reparationen. Privatimporterade bilar kan ha sämre rostskyddsgaranti än de som som säljs i Sverige. Fråga säljaren och kontakta generalagenten för att få reda på vad som gäller för den bil du är intresserad av att privatimportera!

Rostskydd och utrustning
Bilar som säljs i andra länder har inte alltid lika gott rostskydd som bilar avsedda och anpassade för nordiska vinterförhållanden. Värmesystemet kan också vara klenare och det kan saknas stolsvärme.

Konsumentskydd
Tidigare har konsumentskyddet varierat kraftigt mellan medlemsländerna. När det gäller köp av bilar och andra varor har dock ett gemensamt grundskydd införts inom EU. Numera ska alla medlemsländer ha infört en rätt för konsumenten att reklamera fel på nya varor upp till 2 år efter köpet och minst 1 år på begagnade varor. Det ska också ha införts en bestämmelse som enligt huvudregeln innebär att säljaren ska ansvara för fel som uppstår inom 6 månader från leveransen om säljaren inte kan visa att varan var felfri vid leveransen. Om du hamnar i en tvist med en bilhandlare utomlands kan du inte vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Däremot kan Konsument Europa undersöka möjligheten att få tvisten prövad i säljarens land. Som alltid är det bäst att försöka förebygga att problem uppstår. En möjlighet är att begära att få bilen testad av en oberoende motororganisation före köpet.

Pris och moms
Att priset på bilar kan vara lägre i andra EU-länder beror på flera faktorer. För begagnade bilar spelar ett större utbud in, samt att momsen är lägre än i Sverige. När det gäller nya bilar kan svenskar tjäna på att vissa skatter är högre i andra länder. Till exempel Danmark har ovanligt höga skatter på nya bilar. Det gör att danska bilfirmor pressar priset före skatt för att få rimliga försäljningspriser. Svenskar som köper ny bil i ett annat EU-land betalar inte skatt i inköpslandet utan i Sverige. På så sätt går det att spara en slant på att privatimportera från Danmark. Även Finland är intressant i detta sammanhang. Självklart påverkar också valutakursen priserna på privatimporterade bilar. När du själv ska sälja en privatimporterad bil finns risk att handlaren erbjuder ett lägre inbytespris.

Rankning av bilpriser
EU-kommissionen gör undersökningar av priserna på nya bilar i de olika EU-länderna med jämna mellanrum.

Moms
Köper du en begagnad bil i något annat EU-land och privatimporterar till Sverige ska du betala moms i ursprungslandet, alltså i det land där du köper bilen. I Sverige är momsen på begagnade bilar 25 procent. I de flesta andra länder är den lägre, vilken alltså bidrar till att priserna på begagnade bilar kan vara lägre utomlands. För nya bilar gäller istället att du ska betala moms i Sverige när du privatimporterar från ett annat EU-land. En bil räknas som ny om den körts mindre än 601mil eller varit i trafik i mindre än 6 månader. Först om båda gränserna överskridits räknas alltså bilen som begagnad i skattehänseende. (Moms i Tyskland 19% 2007)

Regler för import och registrering
Det enklaste är att importera en bil som är Europatypgodkänd. Europatypgodkännandet innebär att bilen uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv.

Från 1998 ska alla nya personbilar vara Europatypgodkända. Även bland bilar i årsmodellerna 1995-1998 finns Europatypgodkända modeller, men alla är inte det. För Europatypgodkända bilar ska det finnas ett intyg, kallat Certificate of Conformity (CoC). På intyget står ett typgodkännandenummer som också ska finnas med på en tillverkarskylt som normalt sitter i bilens motorrum. Om bilen tidigare varit registrerad ska ett registreringsbevis finnas. Typgodkännandenumret ska då också finnas med i detta dokument.

Om bilen är helt ny och inte registrerad i ursprungslandet och tillverkad utanför EU måste du skaffa ett bevis på att bilen är införtullad i EU.

Bil godkänd i EES-land
Det går också att importera bilar som inte har Europatypgodkännande. Om det finns registreringsbevis i original från något EES-land är bilen godkänd för hela EU och kan registreras i Sverige. En förutsättning är att bilen inte är ombyggd eller trimmad. För vissa äldre årsmodeller och dieseldrivna bilar kan det behövas avgasintyg.

Om du flyttar till Sverige, fått ärva en bil utomlands eller kan ta in en bil som ”bil för eget bruk” gäller andra regler. Kontakta Bilprovningen eller Bilregistret för mer information.

Exportskyltar och exportförsäkring
Innan du kan föra ut en bil från inköpslandet måste den exportregistreras och om du ska köra hem bilen måste en exportförsäkring (trafikförsäkring) köpas. Ofta kan större bilhandlare i inköpslandet hjälpa till med detta. Kontrollera hur länge registreringen och försäkringen gäller. Kontrollera också om försäkringen gäller i Sverige. I annat fall måste du även ordna en svensk trafikförsäkring innan du åker eller köpa en av tullen vid svenska gränsen. Numera behöver du inte köpa interimsskyltar av tullen. Du kan alltså köra hem med de exportskyltar som redan sitter på bilen.

Observera att trafikförsäkring bara täcker skador som du kan vålla med bilen, inte stöld eller skador på bilen på grund av skadegörelse eller olycka. Ett försäkringsbolag kan vara ovilligt att sälja annat än trafikförsäkring innan bilen blivit kontrollerad och godkänd vid en registreringsbesiktning. Kontrollera med flera försäkringsbolag om de kan erbjuda en försäkring som gäller fram till att bilen registreras i Sverige och som till exempel täcker vagnskador.

Registreringsbesiktning
Med en giltig utländsk registrering får du köra i högst en vecka i Sverige under förutsättning att du har en giltig trafikförsäkring. Vill du kunna använda bilen längre tid utan registreringsbesiktning måste du ansöka om tillfällig registrering och ordna en särskild trafikförsäkring. Den tillfälliga registreringen gäller i 3 månader.

Om giltighetstiden för den utländska registreringen eller den tillfälliga registrering gått ut måste du skaffa ett ”bevis om avtalad tid” för att få köra bilen till besiktningen. Det ordnar du när du beställer tid hos Bilprovningen.

När bilen godkänts vid registreringsbesiktningen får du skriva under en ansökan om registrering som skickas till bilregistret. Bilregistret registrerar då bilen som avställd och skickar registreringsbevis samt skyltar. Du kontaktar därefter bilregistret som ställer på bilen och skickar dig räkningar på fordonsskatt och skrotningsavgift.

Tips och råd

För att undvika en dålig affär bör du först och främst vara noga med vem du köper av. Det förekommer mindre nogräknade säljare och importörer som försöker sälja bilar som är stulna, krockade eller har tillbakaskruvade mätare. Om du köper bil av en privatperson gäller ingen konsumentskyddslagstiftning. Vänder du dig till en auktoriserad återförsäljare har du en större trygghet.

Ta kontakt med ett antal handlare innan du åker. Kan du eller någon bekant landets språk är det en stor fördel. Handlaren kan t.ex. skicka bilder, kopia av servicebok, registreringsbevis och annan information via E-post eller fax. Förutom välbehövlig förhandsinformation får du också tillfälle att bilda dig en uppfattning om säljaren och dennes vilja att hjälpa till. Möjlighet finns också att i detta skede förhandla om priset. Att påbörja en förhandling på plats lär bli svårt eftersom handlaren är väl medveten om att du befinner dig långt hemifrån.

Se till att det följer med en väldokumenterad servicebok. Kontrollera också tryckdatumet. Om serviceboken är nyare än bilen är något fel. Det är också möjligt att kontakta någon av de verkstäder som stämplat i serviceboken för att kontrollera att angiven service verkligen är utförd och att deras uppgifter om mätarställning överensstämmer med uppgifterna i boken.

Bland det viktigare att tänka på är att bilen ska kunna registreras i Sverige. Köp aldrig en begagnad bil utan ett registreringsbevis i original. Om du köper en bil i t.ex. Tyskland utan att få med registreringsbeviset (Fahrzeugbrief) kan du dessutom bli av med bilen om det senare visar sig att någon annan person har bättre rätt till den. I Tyskland är det den som har registreringsbeviset som räknas som ägare. Kontrollera dock att säljare och ägare enligt registreringsbeviset är samma person.

Om bilen är Europatypgodkänd – kräv intyg. Typgodkännandenumret som börjar på ett ”e” ska finnas både i intyget och på en tillverkarskylt som normalt finns i bilen motorrum. Har bilen varit registrerad ska numret även finnas noterat i registreringsbeviset.

Ett omtalat problem med importerade begagnade bilar är skruvade mätare, det vill säga att mätarställningen ändrats så att det ser ut som om bilen gått kortare sträcka än vad den i själva verket gjort. Köper du av en auktoriserad återförsäljare är den risken inte större än om du köper motsvarande bil hos en auktoriserad återförsäljare i Sverige. I flera moderna bilar registreras körsträckan också i bilens dator. Det innebär att det går att kontrollera mätarställningen. Den som har avancerade kunskaper kan dock även gå in i datorn och ändra utan att det syns.

Kontrollera vilka garantier som följer med bilen och om de kan göras gällande i Sverige. Hör både med säljaren och generalagenten i Sverige. Skilj på säljargarantier och tillverkargarantier. En garanti utfärdad av säljaren själv kan bara åberopas mot denne.

Beroende på vilken marknad bilen varit avsedd för kan rostskyddet variera. Räkna med att det kan behövas en kompletterande rostskyddsbehandling.

Vilka villkor ställer svenska försäkringsbolag för att försäkra bilen? Skiljer sig innehållet i försäkringen jämfört med om bilen varit svensksåld – ingår t.ex. maskinskador? Är premierna dyrare jämfört med motsvarande svensksåld bil? Hör med olika försäkringsbolag.

När du köper en nyare bil i Sverige kan vagnskadegaranti ingå. Detta gäller inte importbilar. För att erhålla samma försäkringsskydd för motsvarande importbil måste alltså helförsäkring tecknas.

När du senare tänker sälja din bil finns risk för ett sämre andrahandsvärde/inbytespris. Värdet påverkas givetvis av bilens historik och dokumentation.

Köper du en begagnad bil (rullat mer än 601 mil och varit i bruk längre än 6 månader) ska moms betalas i inköpslandet. I annat fall ska moms betalas i Sverige. Du ska själv anmäla köpet till Riksskatteverket, Särskilda skattekontoret i Ludvika. Anmälan görs på särskild blankett. Efter det att anmälan kommit in till Särskilda skattekontoret, skickar kontoret ut deklarationsblankett och inbetalningskort. Deklaration och betalning ska ha kommit in senast 35 dagar efter datum för köpet.

När det gäller svensksålda bilar har tillverkarna/generalagenterna ett ansvar för att avgasreningen fungerar under 5 år eller 8 000/10 000 mil. Detta gäller inte importbilar. Underkänns bilens avgasrening vid den årliga besiktningen kan du därför komma att få betala kostnaden för reparationen.

Kontakta din bank i förväg och ordna så att du kan göra en överföring från ditt konto när du vill genomföra bilköpet utomlands. Att ha med sig kontanter är inte lämpligt.

Se till att du får alla dokument:

* Registreringsbevis i original
* CoC-intyg som visar att bilen är Europatypgodkänd
* Köpehandling
* Trafikförsäkringsbevis
* Servicebok

Det går att få bilen testad på ett oberoende testcenter
Du kan låta bilen testas av en oberoende motororganisation eller ett oberoende testcenter:

ADAC
ADAC är en tysk motororganisation som kan jämföras med Motormännen. ADAC har testcenter i olika orter där bilar kan testas. Kontaktuppgifter hittas på www.adac.de (ADAC Regional – Adressen) Informera dig i god tid innan du åker om adresser och procedurer.

DEKRA
DEKRA är ett oberoende institut som tillhandahåller olika tjänster med anknytning till produktsäkerhet och produktkvalitet. DEKRA är ett av de institut som genomför bilprovningar i Tyskand. DEKRA testar också begagnade bilar och har utvecklat ett kvalitetscertifikat (Dekra Gebrauchtwagensiegel).

Det finns bilhandlare som säljer bilar som har Dekra Gebrauchtwagensiegel. Vanligtvis finns då information i annonsen. Du som konsument kan komma överens med bilhandlaren att bilen ska testas innan du köper den.

Mer information om DEKRA Gebrauchtwagensiegel
information på tyska
information på engelska

Information om testet:
information på tyska
information på engelska

Varning, se upp med de här orden i köpeavtalet
Läs igenom avtalet noga så att du förstår vad du skriver på. Det är viktigt att förstå vad som står i avtalet. Om det uppstår en tvist kan du inte åberopa att du inte kan språket. Enligt tyska regler ansvarar säljaren under två års tid för ursprungliga fel i varan, dvs sådana fel som funnits vid leveransen. Vid försäljning av begagnade varor kan denna tidsfrist begränsas till ett år.

OBS! Det finns undantag. Säljaren ansvarar förstås inte för vanligt slitage. Säljaren ansvarar inte heller för fel som köparen kände till vid köpet t.ex. slipper säljaren ansvaret för ett fel som han har informerat köparen om.

Oseriösa bilhandlare kan förstås försöka kringgå dessa regler. Av detta skäl ska man särskilt se upp med följande ord i köpeavtalet:

Händlergeschäft: betyder att du inte är konsument utan bilhandlare. Säljaren kan frånskriva sig allt ansvar för fel i varan. Du måste bevisa att du inte har agerat som bilhandlare.

Unfallwagen, Unfallschaden, Unfallauto: betyder att säljaren har upplyst dig om att bilen är (krock)skadad. För fel som du känner till eller som säljaren har informerat dig om ansvarar säljaren inte.

Bastlerfahrzeug, Schrottwagen, zum Ausschlachten: Ser man ibland i annonser men även i avtal. Det betyder att bilen egentligen bara är lämplig som reservdelslager eller att bilen egentligen inte är i körklart skick. Oseriösa bilhandlare kan försöka kringgå sitt ansvar för fel med denna formulering.

Ohne Garantie: det betyder att säljaren friskriver sig från ansvar för fel i varan. Förvisso får säljaren inte begränsa sitt ansvar för fel gentemot en konsument enligt lag och en sådan klausul är ogiltig men det ger en uppfattning om säljarens seriositet.

Im Kundenauftrag: betyder att bilhandlaren säljer bilen för ägarens räkning på provisionsbasis. Det är alltså bilens ägare som är säljaren, inte bilhandlaren. Om då säljaren är en privatperson kan denne frånskriva sig ansvar för fel i varan. Du kan inte ställa krav mot bilhandlaren eftersom han inte är avtalspart.

Vilka dokument måste du få med vid köpet?
Följande dokument ska du få av säljaren när du köper en bil:
Fahrzeugbrief (registreringsbevis)*
Fahrzeugschein (bilens "id-kort")*
Inspektions-Scheckheft (servicebok)
Bedienungsanleitung (instruktionsbok)
Bericht der letzten Hauptuntersuchung (TÜV-Bericht) (besiktningsprotokoll)*
ASU-Bescheinigung (avgasundersökningsprotokoll)
* för mer information se ordförklaringar

Du bör kontrollera uppgifterna i serviceboken och TÜV-Bericht om bilens mätarställning med den aktuella mätarställningen.

För att kunna registrera en begagnad bil i Sverige behöver du registreringsbeviset i original eller ett CoC-intyg.

Bilen måste exportregistreras
Innan du kan föra ut bilen från Tyskland måste den exportregistreras. Dessutom krävs en exportförsäkring (trafikförsäkring). Ofta kan större bilhandlare hjälpa till med detta. Informera dig om bilhandlaren tar betalt för denna tjänst.

Ska du köpa exportskyltar själv ska du gå till Kfz-Zulassungsstelle / Straßenverkehrsamt i distriktet (Landkreis, Stadt) där du köpt bilen.

Du behöver följande dokument:
Pass (pass)
Internationale Versicherungsbestätigung (försäkringsbevis)
Fahrzeugbrief (registreringsbevis)
Fahrzeugschein (bilens "id-kort")
TÜV-, AU-Protokoll (besiktningsprotokoll och avgasundersökningsprotokoll) om det inte finns något Fahrzeugschein
Abmeldebescheinigung (avregistreringsbevis) om bilen är avställd/avregistrerad eventuellt kan du behöva de gamla skyltarna

Normalt krävs det också att man visar upp bilen för myndigheten för identifiering.

OBS: du får bara exportskyltar om bilen har giltigt kontrollbesiktningsbevis och avgasundersökningsbevis.

Ordförklaringar

Fahrzeugbrief
Ett Fahrzeugbrief är ett ägarbevis som i regel utfärdas av biltillverkaren. Förutom bilens tekniska data innehåller det uppgifter om ägaren. Ett Fahrzeugbrief utfärdas i princip bara en gång och följer sedan fordonet under hela dess livslängd. Eventuella ändringar av uppgifter samt ägarbyten förs in i handlingen. Denna handling ska lämnas till köparen. Har exempelvis bilen köpts på kredit finns Fahrzeugbrief i kreditgivarens ägo tills köpeskillingen är betalt. Köper du en bil utan att få med Fahrzeugbrief riskerar du att få problem. Bland annat behövs handlingen för att kunna registrera bilen i Sverige (om du inte har ett CoC-intyg).

Fahrzeugschein
Ett Fahrzeugschein är en handling som utfärdas av den myndighet som har hand om bilregistreringen. Även denna handling innehåller bilens tekniska data. Därutöver innehåller handlingen bilens registreringsnummer samt uppgifter om dess regelbundna kontrollbesiktning. Om bilen byter ägare eller om dess tekniska data ändras utfärdas ett nytt Fahrzeugschein.

Hauptuntersuchung, HU, TÜV
Hauptuntersuchung (HU) är den obligatoriska kontrollbesiktningen av bilen som i folkmun kallas för TÜV (TÜV står för Technischer Überwachungsverein) efter en av de första inrättningar som utfört besiktningar. Den första kontrollbesiktningen sker efter 3 år, sedan måste bilar besiktigas vartannat år.

Jahreswagen
De anställda hos en biltillverkare får köpa bilar till reducerat pris som anställningsförmån. Efter 6 till 18 månader får dessa bilar säljas vidare. Detta begrepp kan dock missbrukas och användas för andra bilar som är omkring ett år gamla.

Undvik att hamna i en tvist
Även om man har rätten på sin sida kan det vara svårt att driva igenom sina rättigheter. Om du får en tvist med en näringsidkare kan det vara svårt att få rätt om du inte är beredd att stämma säljaren i tysk domstol. Därför är det säkrare att köpa av en auktoriserad återförsäljare. Om företaget är medlem i föreningen "Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe" finns stora chanser att en tvist kan prövas i ett tvistlösningsorgan utanför domstol.

Kontrollbesiktning
I Sverige finns särskilda säkerhetskrav för husbilar och husvagnar med gasolanläggning.

Det är inte säkert att en husbil eller husvagn som man tänker köpa från ett annat land uppfyller de svenska kraven.
Därför måste man göra en särskild kontroll i samband med registreringsbesiktningen i Sverige.


Gasolbesiktning (vid import) görs från och med 2008 av Motormännen. Ej längre av bilbesiktningen. Bilbesiktningen gör från 2008 endast den årliga gasolkontrollbesiktningen.

En fullständig kontroll omfattar både en gasolkontroll och en ventilationskontroll.
En fullständig kontroll kan endast utföras av AVL MTC som ligger i Haninge och är ett ackrediterat provningsorgan.

Om husbils-, eller husvagnsmodellen tidigare kontrollerats och godkänts i Sverige räcker det med en
gasolkontroll och en jämförande kontroll av ventilationssystemet. Man kontrollerar att det aktuella fordonet överensstämmer
med den tidigare godkända modellen. I sådana fall kan kontrollen även utföras av ett begränsat antal bilprovningsstationer runt om i Sverige.

Om du överväger att importera en husbil eller husvagn bör du redan innan köpet kontrollera
om en viss modell tidigare testats och godkänts i Sverige. Kontakta provningsorganet AVL MTC. Där kan du också få tips om vad man särskilt bör kontrollera på den aktuella modellen.

Dieseldrivna husbilar.

För den som funderar på att importera en begagnad husbil från ett annat EU-land är det viktigt att veta att husbilar i andra EU-länder ofta är registrerade som personbilar. Det beror på att fordonen registreras med stöd av ett sk helfordonsgodkännande och därmed automatiskt klassas som personbil. Sådana husbilar fortsätter att klassas som personbilar även i Sverige. Resultatet blir alltså att i förhållande till svensksålda husbilar blir de importerade "personbilarna" betydligt dyrare att äga och inte särskilt attraktiva på andrahandsmarknaden.

(källa konsument Europa)